Hakeutuminen Vitaalishiatsukoulutukseen


Seuraava Vitaalishiatsun perustaitokoulutus, Auttajan tutkinto, alkaa Helsingissä 11.-12.3.2017

Koulutukseen tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen ilmoittautuminen
10.2.2017 mennessä sähköpostilla: jp@luonnonkeskus.fi

Ilmoittautumispäivän jälkeen voi vielä tiedustella vapaita oppilaspaikkoja. Koulutukseen otetaan enimmillään 15 oppilasta.

Tiedustelut: puh. 040 575 5403 (JP Lilja) tai jp@luonnonkeskus.fi